Jef Heuvelmans (NL7892) volgt Johan Evers (PE1PUP) op als voorzitter A29

Jef Heuvelmans (NL7892) volgt Johan Evers (PE1PUP) op als voorzitter A29

Jef Heuvelmans rechts op de foto ontvangt de voorzittershamer uit handen van Johan Evers

Wegens vergevorderde emigratieplannen heeft Johan Evers (PE1PUP) vorig jaar al aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn als voorzitter van VERON afdeling Nieuwegein (A29). En gisteravond was het dan zo ver. Johan trad statutair af tijdens de jaarlijkse huishoudelijke vergadering. Maar gelukkig bleek er een opvolger beschikbaar te zijn. Jef Heuvelmans (NL7892) neemt de voorzittershamer over van Johan.

Even terugblikken

Hoe lang was Johan eigenlijk voorzitter van afdeling Nieuwegein? Dat was even zoeken in de archieven. Maar gelukkig hebben we die grotendeels digitaal. Dus al snel zagen we dat Johan op woensdag 9 februari 2005 de voorzittershamer van Willem van Gaalen (PA0WJG) heeft overgenomen. Daarmee weten we dat Johan precies 15 jaar voorzitter is geweest. En dat is dan toch weer langer dan gedacht.

Nu we het toch over die voorzitters hebben. Hoeveel hebben we er eigenlijk gehad in het bestaan van onze afdeling? En hoe lang zijn ze voorzitter geweest? We zetten het even op een rijtje. Daarbij beginnen we bij de oprichting van onze afdeling op 23 november 1983.

Daardoor zien we dat Johan met 15 jaar de langstzittende voorzitter in één aaneengesloten periode is geweest. Willem is weliswaar ook 15 jaar lang voorzitter geweest. Maar dan verdeeld over twee perioden. Meer precies, de beginperiode direct na de oprichting van 2 jaar en veel later weer een periode van 13 jaar. Dat getuigt nog eens van inzet voor de vereniging!

En weer vooruitkijken

Met Jef als nieuwe voorzitter gaat afdeling Nieuwegein voortvarend de toekomst tegemoet. Er zal geleidelijk wel wat gaan veranderen. Maar er zal ook genoeg gelijk blijven. Kortom, de afdeling past zich aan aan de veranderende tijden. En de leden bepalen daarbij nog altijd de koers. Alleen zo kunnen we als vereniging nog vele decennia leidend blijven. Met een hobby die niet alleen leuk en leerzaam is. Maar ook cruciaal kan zijn wanneer noodcommunicatie en technische improvisatie vereist zijn.

Jef, proficiat met de benoeming tot voorzitter!