FET dipper

Toen ik met het verhaaltje over de buizendipper bezig was vond ik nog een heel klein FET dippertje. Ook van dit ‘project’ heb ik helaas geen documentatie teruggevonden. Ik weet dus niet waar het gepubliceerd is geweest. Deze dipper bestaat uit een FET (Field Effect Transistor) met daaraan vast gemonteerd een zeer korte spoel. De afstemming van de kring gebeurt m.b.v. een dubbele varicap. Het geheel is op een klein stukje gaatjesprint gemonteerd. Het is met opzet heel klein gehouden om enerzijds hoog in frequentie te kunnen komen en anderzijds in kleine ruimten toch in de buurt van een afgestemde kring te kunnen komen.

FET dipper

FET dipper

De FET is een BF256, wat het type varicap is kan ik niet meer achterhalen. Het zal een type zijn met lage capaciteit.

FET dipper schema

Ik heb de dipper opnieuw aangesloten op een voedingsspanning van 8V. Ook de afstemspanning heb ik tussen 0 en 8V gevarieerd. Toen ik de dipper wilde uitproberen met de hulp van een kleine afstemkring lukte het niet om een dip op de te verwachten frequentie te vinden. Ik heb toen een oppik-lusje gebruikt om de frequentie te meten. Daar kwamen ‘vreemde’ resultaten uit. Tenslotte heb ik dat oppik-lusje op de spectrum-analyser aangesloten en toen kwam de aap uit de mouw:

fdipspec

Het blijkt dat ik geen dipper had gemaakt (maar dat wist ik destijds niet) maar eerder een afstembare kam-generator! Maar ook een kam-generator kan heel handig zijn, dus deze ‘dipper’ gaat wel bewaard worden!

(Overigens is in het spectrum goed de activiteit ronde de 100 MHz FM omroepband en de 900 MHz GSM band te zien)