HAMNews

HAMNewsHAMNews is een uitgave van VERON afdeling Nieuwegein. Dit blad verschijnt jaarlijks als convocatie van de secretaris. Alle leden van onze afdeling krijgen een exemplaar. Wilt u als lid liever een “elektronische” versie ontvangen, geef dan uw e-mail adres door aan onze secretaris. Dat spaart weer postzegels, en is dus goed voor onze afdelingskas!!!

In de convocatie onder andere

Nog even een paar tips van de secretaris:

  • Denk aan de kas van onze vereniging. Op iedere bijeenkomst is het mogelijk om uw 2e-hands apparatuur te koop aan te bieden (10% van de verkoopsom is voor de vereniging). Hebt u nog overtollige spullen staan, biedt ze dan snel te koop aan. Uw huisgenoten zullen u dankbaar zijn.
  • Misschien heeft de QSL Manager nog QSL-kaarten voor u ontvangen! Haal ze af tijdens de eerstvolgende bijeenkomst of vraag een collega-amateur ze voor u mee te brengen!
  • U hoeft niet speciaal te wachten met het tonen of bespreken van uw zelfbouwsels tot een “onderling QSO avond”. Tijdens iedere bijeenkomst is hiervoor gelegenheid! Sterker nog, we zien graag vele voorbeelden elektronische huisvlijt.
  • Vrijwilligers voor activiteiten kunnen zich altijd aanmelden bij het bestuur. Dat hoeven geen al bestaande activiteiten te zijn. Ook voor nieuwe activiteiten is ruimte genoeg.
  • Het laatste afdelingsnieuws vindt u altijd op internet, via de website waar u nu naar kijkt. Let daarbij vooral op onze agenda, want als er iets in onze regio te doen is, dan is dat de plek waar meer informatie te vinden is.
  • Binnen het afdelingsgebied (IJsselstein) worden regelmatig cursussen ter voorbereiding op het zendexamen georganiseerd. Meer informatie is te vinden op onze cursuspagina.

HAMNews archief

volgendeOns HAMNews wordt al sinds 1984 uitgegeven. Er hebben dus al heel wat exemplaren het daglicht gezien. Soms was het een dikke uitgave, soms ook een wat dunnere. Maar hoe dan ook, oudere versies zijn gelukkig niet verloren gegaan. Ze kunnen nog eens nageslagen worden op onze HAMNews archief pagina. Want veel van de artikelen bevat informatie welke nog steeds toepasbaar is. Daarnaast is onze speciale jubileum HAMNews ook echt een aanrader. Deze jubileum HAMNews is ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze afdeling gemaakt.