Zelfbouw projecten

Zelfbouw projectenBinnen onze Nieuwegeinse VERON afdeling zijn vele zelfbouwers actief. En de basis voor zelfbouw is het hebben van een aantal goed gedocumenteerde en goed reproduceerbare zelfbouw ontwerpen. In onderstaande lijst wordt een aantal van deze ontwerpen door leden van onze afdeling voorgesteld.

Heeft u ook nog een leuke en nuttige toevoeging op het gebied van zelfbouw ontwerpen, dan horen we dat graag van u. Geeft dit dan aan ons door via het contact formulier.

Kristalgestuurde 50 mW 7 MHz zender

volgendeMet een pas aangeschafte transceiver verbindingen in CW maken is best leuk, maar zelf een zendertje bouwen en proberen daarmee te werken is nog veel leuker. Moeilijk hoeft het niet te zijn. In Electron van februari 1983 besteedde PA0SE in zijn onovertroffen rubriek “Reflecties door PAoSE” enige aandacht aan enkele laag vermogenzendertjes.

Buizendipper

volgendeEen dipper is een RF oscillator, afstembaar over een zo groot mogelijk bereik en redelijk nauwkeurig geijkt, met een indicatie van de RF spanning. Als de dippergekoppeld wordt aan een afgestemde kring en beiden op dezelfde frequentie afgestemd staan zal energie aan de dipper onttrokken worden en de RF spanning plotseling afnemen, oftewel “dippen”.

FET dipper

volgendeEen FET dipper is eigenlijk gelijk aan een buizendipper met als verschil dat de buis door een FET (Field Effect Transistor) is vervangen. In dit geval is aan de FET vast een zeer korte spoel gemonteerd. De afstemming van de kring gebeurt m.b.v. een dubbele varicap. Het geheel is op een klein stukje gaatjesprint gemonteerd. Het is met opzet heel klein gehouden om hoog in frequentie en in kleine ruimten toch in de buurt van een afgestemde kring te kunnen komen.

Eenvoudige FET voltmeter

volgendeIn de ARRL handboeken stond jarenlang de klassieke buisvoltmeter beschreven. Met de komst van FET transistoren en later opamps met FET ingangen werd het mogelijk een heel simpele FET voltmeter te maken en die uit twee 9 V batterijen of een eenvoudige netvoeding te voeden.

‘klassieke’ QRP transceiver

volgendeLoopt u rond met de gedachte iets te bouwen voor HF om regelmatig onderling CW QSO’s te kunnen maken? Zelf wilde Charlos ook een setje om gemakkelijk mee op vakantie te kunnen nemen. Op een gegeven moment diepte Jan een schoenendoos op die hij omschreef als een “wurmenbak“. Hij overhandigde die met de woorden: “Als jij deze afmaakt doe ik dat met die van mij ook“. De “wurmenbak” bleek een half afgebouwde QRP transceiver te bevatten, volgens een schema van ZL2BCW.

Een RF-detector

volgendeDeze detector is onderdeel van een door PA0HVA, PA3ACJ en PA0PYL in Electron gepubliceerd ontwerp van een 180MHz zwaaigenerator. Die zwaaigenerator heb ik niet gebouwd, het leek me destijds voor mij een wat te hoog gegrepen project. In juni 1995 werd o.a. deze RF-detector beschreven en dat leek mij een leuk, eenvoudig na te bouwen geval.

Een dummy-load/verzwakker

volgendeZodra je begint met het bouwen van een zender komen de vragen: wat is het spectrum van het uitgangssignaal en wat is het uitgangsvermogen? Een zender sluit je niet direct aan op een analyser of een golfmeter, het zal via een verzwakker moeten gaan. En dan is het prettig als je de functies van dummy-load (kunstmatige belasting) en verwakker kunt combineren.

De LA8AK milliwattmeter

volgendeDe eerste milliwatmeter die ik bouwde (er zouden later nog vele volgen) dateert uit 1983. Het is een ontwerp van Jan-Martin Noeding, LA8AK, de in 2005 overleden Noorse ‘veelbouwer’. Zijn ontwerp gaat uit van een 50-ohm belastingsweerstand, een enkelvoudige gelijkrichting en een opamp. Ter wille van driftcompensatie is ook in de inverterende ingang van de opamp een diode opgenomen.

Een zender zonder voeding

volgendeDe diode- of kristalontvanger is een bekend gegeven bij zendamateurs. De charme is dat zo’n kristal radio zonder enige zichtbare voeding werkt. Zou het niet leuk zijn een equivalent hiervan te maken, maar dan geen ontvanger, maar een echte zender zonder voeding? En kan dat eigenlijk wel? Het blijkt te kunnen.