Oprichtingsvergadering VERON Nieuwegein

De oprichtingsvergadering van VERON A29 op 23 november 1983

opricht1In “De Molenkruier” van 9 november 1983 stond het grote nieuws voor het eerst in het openbaar te lezen. De radiozend- en luisteramateurs willen een vereniging in Nieuwegein. En de daad werd bij het woord gevoegd. ’s Avonds om acht uur op de 23e van november 1983 is de oprichtings vergadering. De lokatie is “De Lantaern” in Nieuwegein. En deze nieuwe vereniging sluit zich aan bij de VERON.

Voor de oprichting van deze nieuwe vereniging vielen de Nieuwegeinse amateurs onder de toen 600 leden tellende afdeling “Centrum” van de toen 13.000 leden tellende VERON. De initiatief nemers zijn Willem van Gaalen (PA0WJG), Govert van Rooyen (PA3DEF) en Hans Correljé (PE1GOB). Hans is te zien op de laatste foto van deze pagina. Willem is vele jaren voorzitter van de afdeling geweest, maar doet het nu wat rustiger aan. Hij is nog wel steeds lid, en een trouw deelnemer aan de bijeenkomsten en uitzendingen van onze afdeling. Een muisklik op deze foto laat u het volledige bijbehorende krantenknipsel lezen.

Veel belangstelling voor eigen afdeling

De oprichtingsvergadering van VERON A29 op 23 november 1983En na de oprichtingsvergadering staat er in “De Molenkruier” van 30 november 1983 een mooi artikel over het verloop van die avond. Geen van de oprichters had durven dromen dat er op die eerste bijeenkomst al 32 personen aanwezig zouden zijn. Er was dus een solide basis voor de vereniging aanwezig. Willem van Gaalen (PA0WJG) wordt de eerste gekozen voorzitter. Zie wie wie is op deze groepsfoto. En hij vraagt aan alle aanwezigen om de verlangens en wensen ten aanzien van de hobby kenbaar te maken. Er bleek belangstelling te zijn in zelfbouw, studiebegeleiding, RTTY (Telex), computers, antennes, vossejacht, meetavonden, DX (verre verbindingen), wedstrijden, QRP (klein vermogen) en meer. Kortom, er was veel te doen. Vandaar dat voor de eerstvolgende bijeenkomst gelijk de zelfbouw en studiebegeleiding op de agenda werden gezet. Ook hier geeft een muisklik op de foto het volledige bijbehorende krantenknipsel.

Het moet naar soldeer stinken

opricht3En in de krant van 3 december 1983 staat een mooi interview met de kersverse bestuursleden Govert van Rooijen (PA3DEF) en Auke Veenstra (PA1AV). De gevleugelde uitspraak van het duo “Het moet naar soldeer stinken” is tot op de dag van vandaag actueel. Er wordt namelijk nog steeds veel aan zelfbouw gedaan, en dat is zeker geen reukloze bezigheid. Lezing van het hele krantenknipsel (door een muisklik op de bijbehorende foto) leert dat er toen al een misverstand bestond over de overeenkomsten en verschillen tussen radiozendamateurs en 27MC’ers. We zijn inmiddels 25 jaar verder, maar dit misverstand hebben we nog steeds niet uit de weg weten te ruimen. We hebben als vereniging dus nog steeds werk te doen. Echter, de focus van onze afdeling en vereniging ligt naast sociale en maatschappelijke functies ook op techniek in het algemeen en radiotechniek in het bijzonder.