Geen juni 2020 bijeenkomst van VERON afdeling Nieuwegein (A29)

Geen juni 2020 bijeenkomst van VERON afdeling Nieuwegein (A29)De afdelingsbijeenkomst die gepland stond op 10 juni zal niet doorgaan. De gezondheid van bezoekers van de bijeenkomst heeft voor het bestuur de hoogste prioriteit. Wij volgen het advies over de afdelingsbijeenkomsten, zoals wij dat ontvangen hebben van het VERON hoofdbestuur. De eerst komende bijeenkomst staat gepland voor woensdag 9 september.

In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten in verband met het zomerreces. Maar de goed beluisterde en succesvolle wekelijkse ronde van PI4NWG loopt in ieder geval door tot eind juli, zoals met de ronde leiders is afgesproken.

VERON Hoofdbestuur advies

Ten aanzien van afdelingsbijeenkomsten adviseert het VERON hoofdbestuur als volgt:…

Zoals het zich nu laat aanzien zal per 1 juli, respectievelijk 1 september, het volgende gelden: De afdeling valt onder georganiseerde samenkomsten tot maximaal 100 personen. Als de maatregelen zoals ze nu bekend zijn kan vanaf 1 juli, maar wel met minstens 1,5 meter tussenruimte, afdelingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Echter, de bar (kantine) moet dicht blijven.

Voordat een afdelingsbijeenkomst georganiseerd kan worden, moet de afdeling daar eerst een protocol voor maken. Als de overheidsmaatregelen het op termijn toelaten, zou vanaf 1 september de bar weer open kunnen.  Het HB is van mening dat afdelingen daar beter van kunnen afzien en daar in ieder geval zeer terughoudend in moeten zijn. En dat zij, indien zij toch willen overgaan tot bijeenkomsten, vooraf dienen te overleggen met de veiligheidsregio. Met daarbij een verzoek om bevestiging.

Met vriendelijk groet,

Bert Kruyswijk (PA1B)
Secretaris