Jaap Willigen (PA3FNO) ontvangt beker voor 40+ jaar QSL Management

Jaap Willigen (PA3FNO) ontvangt beker

Jaap Willigen (PA3FNO) met beker

Tijdens onze afgelopen bijeenkomst in Nieuwegein is tijd vrijgemaakt om over het QSL gebeuren te praten. Onze Regionale QSL Manager (RQM) voor Regio 30 (R30), Jaap Willigen (PA3FNO), gaat eind dit jaar deze functie neerleggen. Vandaar dat er met spoed een opvolger wordt gezocht. Maar dan moet je als geïnteresseerde natuurlijk wel weten wat er van je verwacht wordt.

Echter, nog voordat Jaap goed en wel aan zijn uitleg kon beginnen nam Peter Damen (PC7T) het woord. Hij sprak namens het Dutch QSL Bureau (DQB) en ook namens Krish van het DQB zenuwcentrum in Arnhem een bedankje uit voor vele jaren trouwe dienst.

Immers, Jaap heeft de functie van RQM ruimt 40 jaar bekleed. We durven niet te speculeren hoeveel kilogram aan QSL-kaarten door Jaaps handen is gegaan. Maar het zal beslist een indrukwekkende hoeveelheid zijn. Temeer omdat QSL Regio 30 geografisch een flink gebied is. En deze regio wordt door rivieren doorkruist. Dat maakt dat niet iedereen even goed bereikbaar is.

Het bedankje is dus meer dan terecht. En het werd vergezeld door een trofee. Op de foto bij dit artikel is Jaap met zijn beloning te zien. Het was duidelijk een totale verrassing voor hem en zijn vrouw. Ook wij van VERON afdeling Nieuwegein (A29) bedanken Jaap langs deze weg nogmaals voor alle geleverde diensten. Maar we hopen hem wel zo af en toe toch nog eens in Nieuwegein te mogen ontmoeten.