Eenvoudige FET voltmeter

Eenvoudige FET voltmeterHet schema heb ik teruggevonden in het ARRL handboek van 1993, dus dat zal ook het jaar zijn waarin ik deze meter heb gemaakt (geen aantekeningen teruggevonden). In de ARRL handboeken stond jarenlang de klassieke buisvoltmeter beschreven. Met de komst van FET transistoren en later opamps met FET ingangen werd het mogelijk een heel simpele meter te maken en die uit twee 9 V batterijen of een eenvoudige netvoeding te voeden.

Omdat ik een 100 micro-ampere draaispoelmeter had met een 0-30 en 0-100 schaalverdeling heb ik de ingangsspannigsdeler gewijzigd in een serieschakeling van 7 MOhm, 2 MOhm, 700 kOhm, 200 kOhm, 70 kOhm, 20 kOhm, 7 kOhm en 3 kOhm. Op die manier krijg je een ingangsweerstand van 10 MOhm en bereiken van resp. 1000, 300, 100, 30, 10, 3, 1 en 0.3V gelijkspanning.

fetvschm

In de schakeling wordt een LF353 opamp gebruikt. Ieder type opamp met FET ingangen is bruikbaar.

fetvin

Het geheel is op een klein stukje experimenteerprint gebouwd dat aan de aansluitklemmen van de draaispoelmeter hangt. De weerstand/potmeter in serie met de draaispoelmeter is afhankelijk van de gevoeligheid van de meter. De weerstandswaarden in het balanscircuit aan de rechter opamp moeten zodanig gekozen worden dat in het gevoeligste bereik een gemakkelijke nulstelling mogelijk is.

Als voeding heb ik een stekervoeding gebruikt waar plus en min 9 V uitkwam. Dat is met een 78L05 resp. 79L05 naar plus en min 5 V gebracht.

Ik gebruik deze meter na al die jaren nog heel vaak. Vooral voor het afregelen van circuits waar een spanning gepiekt moet worden is een dergelijke meter veel handiger in gebruik dan een moderne digitale multimeter.