Gouden speld voor PA1B, Bert Kruyswijk

Gouden speld voor PA1B, Bert Kruyswijk

Okko PH2CV en Bert PA1B

De maandelijkse bijeenkomst van VERON afdeling Nieuwegein is op 13 december 2023 iets anders verlopen dan door velen was verwacht. Normaliter heet voorzitter Jef Heuvelmans, NL7892 iedereen welkom. Daarna wordt al snel het woord gegeven aan secretaris Bert Kruyswijk, PA1B. Deze neemt vervolgens uitgebreid te tijd om de leden van allerlei informatie te voorzien.

Zo niet deze bijeenkomst. Voorzitter Jef deelde mee dat Bert deze keer maar heel even moest zwijgen. We hadden deze avond namelijk Okko Ebens, PH2CV in ons midden. En die wilde graag even het woord namens het VERON hoofdbestuur tot “ons“ richten.

Gouden speld voor PA1B, Bert Kruyswijk

Okko en Bert met echtgenote Hennie en dochter

Tijdens het verhaal van Okko ging het over de VERON, het verbinden van mensen en opleiden. Maar al snel kwam de naam van Bert in de speech naar voren.

Hierop werd het even stil en je zag Bert verrast opveren. Gaat dit over mij? Ja Bert, dit gaat over jou. Het hoofdbestuur is verheugd jou de “Gouden speld” te mogen uitreiken.

Bert, anders niet om een woordje verlegen, was even met stomheid geslagen. Gelukkig was dit maar van korte duur. En in bijzijn van zijn vrouw en dochter wist hij zich, na het opspelden, snel te herpakken voor een geïmproviseerd dankwoord.

Onder het genot van wat hapjes en drankjes is het een gezellige avond geworden met wederom een nieuwe “Gouden speld drager” in ons midden.

Professionele achtergrond

Bert heeft een gedegen professionele achtergrond in het technisch onderwijs.

Niet alleen kan hij lastige materie eenvoudig en duidelijk uitleggen aan beginners in de radiohobby. Maar hij heeft ook een engelengeduld met een ieder die zich de radiohobby probeert eigen te maken. Hierbij gaat hij stevige uitdagingen zeker niet uit de weg.

In tegendeel. Hij legt uit en controleert daarna discreet of het duidelijk is. Zo niet, dan legt hij het vraagstuk nogmaals uit, maar dan net iets anders. Dit doet hij net zolang totdat hij ziet dat het echt helder is.

Deze tomeloze inzet, geduld en volharding heeft er meerdere malen in geresulteerd dat er afdelingsleden zonder technische achtergrond zijn geslaagd voor het examen. Hij is een onvermoeibare docent in hart en nieren. En in die hoedanigheid neemt hij nieuwkomers binnen de afdeling aan de hand. Op deze manier krijgt hij ze over die eerste kennisdrempel heen.

QRP

Maar Bert is meer dan alleen een “leermeester”. Hij is gefascineerd door het verbindingen maken met kleine, of nog liever, zéér kleine vermogens. QRP is zijn lust en zijn leven.

Hij maakt heel graag verbindingen. Maar een verbinding waarbij het vermogen gaandeweg nog flink kan worden teruggeschroefd heeft zijn absolute voorkeur. “Miles per Watt”, daar draait het om.

Hij draagt deze voorliefde voor QRP dan ook breed uit. Niet alleen tijdens bijeenkomsten, maar ook op de afdelingswebsite met veel praktische informatie over QRP. Denk hierbij niet alleen aan ervaringen, maar ook bouwbeschrijvingen van onder andere verzwakkers voor dit doel.

Bert is een heuse QRP promotor, hij weet anderen te enthousiasmeren voor door deze lastige tak van radiosport.

Controversiële onderwerpen

Bert schroomt de controversiële radioamateur onderwerpen niet. Zijn cylinderdipoolantenne doet menig amateurwenkbrauw fronsen. Maar dit motiveert hem alleen nog maar meer om verder te  onderzoeken, te experimenteren, te documenteren en daarna te presenteren.

Hij heeft hierover al een indrukwekkende rij lezingen in eigen kring en bij andere VERON afdelingen op zijn naam staan. En het net sluit zich steeds verder over de precieze werking van deze verdacht eenvoudige antenne met opvallende resultaten. Bert is vastberaden het ding te doorgronden. En een ieder daarvan tekst en uitleg te geven. Daarbij zal hij een gezonde confrontatie met andere amateurs nooit uit de weg gaan.

VERON afdeling

Sinds begin 2015 is Bert de secretaris van VERON afdeling Nieuwegein. Maar ook het voorzitten van de bijeenkomsten gaat hem vlotjes af. Voor deze tijd was hij al actief in het begeleiden van aankomende radiozendamateurs.

Daarnaast heeft hij successievelijk ook het beheer van de A29 website op zich genomen. Dit uiteraard om de online aanwezigheid van de afdeling te continueren. Maar ook om de radiohobby op het wereld wijde web steeds verder uit te dragen.

Bert is een promotor pur-sang van onze mooie hobby en een inspirator voor velen van ons.

Bert, van harte gefeliciteerd met jouw welverdiende Gouden Speld!