Een dummy-load / verzwakker

Zodra je begint met het bouwen van een zender komen de vragen: wat is het spectrum van het uitgangssignaal en wat is het uitgangsvermogen? Een zender sluit je niet direct aan op een analyser of een golfmeter, het zal via een verzwakker moeten gaan. En dan is het prettig als je de functies van dummy-load (kunstmatige belasting) en verwakker kunt combineren. De zender wordt netjes belast met een impedantie van ongeveer 50 Ohm en de meetapparatuur krijgt een veilig laag signaalniveau aangeboden.

dlv

Ik heb gekozen voor een Pi-verzwakker omdat daarbij R3 een gemakkelijk samen te stellen waarde heeft. Bij een T-verzwakker is R3 voor een 50dB verzwakking slechts 0.32 Ohm en dat is lastiger samen te stellen. Een ander voordeel van een Pi-verzwakker is dat al het vermogen in R1 wordt gedissipeerd.

dlv0

dlv1

dlv2

R1 is samengesteld uit twee 100 Ohm power weerstanden in TO-220 behuizing. Deze weerstanden staan uiteraard parallel en zijn met een beetje koelpasta op de heatsink gemonteerd. R3 bestaat ook uit twee parallel geschakelde 100 Ohm weerstanden maar die zijn van laag vermogen. R2 is samengesteld uit een serieschakeling van een 332 Ohm en 7500 Ohm weerstand. Dit samenstel levert een in-en uitgangsimpedantie van 49.68 Ohm op en een verzwakking van 49.96 dB. Dat was voor mij precies genoeg… De dummy-load kan permanent met 10 Watt worden belast, maar ik heb er ook langdurig 40 Watt in gedissipeerd maar dan tijdelijk met een computerventilatortje er bovenop. De dummy-load/verzwakker levert bij nadere controle op de spectrum-analyser een keurige 50dB verzwakking met een variatie van niet meer dan 2dB over het bereik 0-100 MHz.

dlvs