Volg een cursus tot gecenseerd radiozendamateur

Er zijn verschillende wegen naar Rome. Zo ook zijn er verschillende methoden om de fel begeerde zend licentie te behalen. Een ieder zal een andere voorkeur hebben om de lesstof tot zich te nemen. Afhankelijk van je achtergrond kan zelfstudie voldoende zijn. Maar misschien is studeren in een groepje toch een betere motivatie. Of pakt u het heel eigentijds aan met een studie via internet? Via deze pagina willen wij u graag de startpunten aangeven voor de verschillende methodes om de zend licentie te bemachtigen. Eventuele lesmaterialen zijn via de VERON aan te schaffen.

Cursus in groepsverband bij de buren

Volg een cursus tot gelicenseerd radiozendamateurOnze naburige Radio Club ’t Gooi, VERON afdeling 15, geeft regelmatig cursussen tot zendamateur. Deze gezamenlijke VERON & VRZA radio zendamateur cursussen voor de N- en/of F-licentie worden onderverdeeld in lesblokken zodat er een overzichtelijk geheel ontstaat waardoor meerdere cursusleiders ingezet kunnen worden. Hierdoor ontstaat ook de mogelijkheid om cursisten die moeite hebben met een bepaald blok een extra avond aan te bieden naast de gewone lesavonden.

Cursus op afstand via de computer

volgendeIs reizen naar een cursus locatie geen optie? Zet u liever reistijd die voorheen verloren ging om in lestijd? Als je net even 20 minuten beschikbaar hebt om iets aan de cursus te doen dan kan dat nu. Gewoon de computer aan en via internet de cursus volgen. Geen e-mailtje sturen voor huiswerk controle. Nee, gewoon 100% mondelinge ondersteuning met een van de docenten. Een ander voordeel is dat deze cursus geheel gratis is. En er is keuze; De Stichting DLZA (Digitale Leeromgeving Zend Amateurs) en IWAB (Iedereen Wordt Alsmaar Beter).

Zelfstudie (maar toch met mogelijke ondersteuning)

Het kan zijn dat u liever niet in groepsverband, maar juist (volledig) zelfstandig de machtiging wilt halen. En dat de optie te studeren via de computer ook niet echt uw “pakkie-an” is. Misschien heeft u niet eens een computer? Daar is helemaal niets op tegen. Echter, wat te doen wanneer u toch ergens mee vastloopt. Een “klankbord” is dan veel waard. Er zijn binnen de afdeling genoeg HAMs die starters willen helpen met een vragen op de verenigingsavonden of na afspraak!.