Counter meten tijdens A29 bijeenkomst

Is uw counter eigenlijk wel betrouwbaar?

Tijdens de bijeenkomst van VERON afdeling Nieuwegein op woensdagavond 8 mei 2013 heeft Charlos (PA3CKR) als opvolger van de multimeter meetavond weer de nodige meetapparatuur meegenomen. Om de aanwezigen de kans te geven de eigen counter (teller) op een aantal bereiken te kunnen nameten.

Hoe veel wijkt je eigen vertrouwde meetapparaatje af van de standaard? Werkt je eigen counter nog wel binnen acceptabele toleranties? Hoe betrouwbaar is die laatste digit van een digitaal meetinstrument? Kortom, allemaal vragen waar deze avond wederom een aanzet tot een antwoord is gegeven. Hieronder is een foto te zien van de meetopstelling en alle geïnteresseerden.

Counter meten tijdens A29 bijeenkomst

Op bovenstaande foto van links naar rechts staand op de achterste rij: Rob (PA1X), Harm (PA3GDO), Bert (PA1B) en Tjeerd (PA3GNZ). Op de voorgrond zittend van links naar rechts: Charlos (PA3CKR) en Ernest (PA3HCM).

Het is duidelijk dat dit soort meetavonden in trek is. Daarom willen wij dit als afdeling vaker doen. Dus heeft u de mogelijkheden iets specifieks te meten? Wilt u daar wat tekst en uitleg bij geven? Maar vooral, kunt u een dergelijke meting verzorgen? Dan horen wij dat graag van u. Binnen onze afdeling wordt alle ruimte gegeven aan dit soort initiatieven.