HAMNews archief

HAMNews archiefOns HAMNews is een uitgave van VERON afdeling Nieuwegein. Dit blad verscheen voor het eerst in 1984. Momenteel doet HAMNews dienst als de jaarlijkse convocatie van onze secretaris. Maar in het verleden (toen Internet nog niet bestond) kwam het blad meerdere malen per jaar uit. Het bevatte toen vele leuke en leerzame artikelen zoals in onderstaand archief te zien is.

Veel van die oudere artikelen zijn nu eigenlijk nog steeds actueel. Zo bevatten ze nog zeer bruikbare informatie. Bijvoorbeeld voor de zelfbouwer. Dus vandaar dat we proberen alle oude HAMNews exemplaren in PDF formaat via ons archief beschikbaar te maken. En mocht het u niet om de technische artikelen gaan. Dan zijn ook de oude advertenties en vooral de prijzen in guldens een leuke terugblik in onze geschiedenis. Of leest u liever die heel speciale jubileum HAMNews uitgave ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan?

Bij dezen nog wel even een speciaal woord van dank aan Wim Galesloot (PE1JKR). Hij bleek de oudste exemplaren nog in zijn archief te hebben. Bedankt voor het zorgvuldig bewaren. En ook een woord van dank aan Liesbeth Hoogendoorn (PA3GKB). Zij heeft uit de erfenis van Aad van de Akker (PA0YA) de nodige oudere HAMNews uitgaves voor ons archief weten te redden. En ook Charlos Potma (PA3CKR) heeft nog oude exemplaren in zijn eigen archief weten te vinden. Heeft u ook nog exemplaren die hieronder ontbreken? Geef ons dan even een seintje. Dan scannen we ze graag in. En voegen we ze aan ons archief toe.

PDF bestanden van HAMNews edities van 1984 tot heden

 

HAMNews 1-1984

PDF

 • De eerste uitgave van ons nieuwe afdelingsblad. (door PE1GOB)
 • Blijk van waardering. (door PE1GOB)
 • Algemene leden vergadering 1984. (door PE1GOB)
 • Verzending “HAM NEWS”. (door PE1GOB)
 • Wat is uw echte SWR? (door PA3CAY)
 • Transmissielijn verliezen.
 • Aangepaste belasting.
 • Niet aangepaste belastingen.
 • Nieuwe prefixen in UK.
 • Vriendelijke verzoek.
 • Benelux QRP-club.
 • Diversen (Zelfbouw monoband transceivers, Heathkit HW9CW).

 

HAMNews 2-1984

PDF

 • Van de bestuurstafel. (door PA0WJG)
 • Radio aktieve verf. (door NL-9533)
 • AMTOR (AMateur Teleprinting Over Radio) of wel de tjilpende vogel verklaard. (door PA3CAY)
 • De zelfbouwgroep Nieuwegein.
 • Mededelingen van de NL-commissie.
 • Stations beschrijving NL-9533. (door NL-9533)
 • De antenne commissie.
 • Low-cost RTTY converter. (door PA3AJJ)
 • Verslag van de opleidingscommissie. (door PA3CAY)
 • CW aktiviteit. (door PA3DEF)
 • Beveiliging van informatie.

 

HAMNews 1-1985

PDF

 • Bestuursmededelingen.
 • Velddag 1985.
 • Ham News. (door PA2PWM)
 • Hoe word ik een goede telegrafist. (door PA3DDO)
 • Nieuws van de zelfbouwgroep. (door PA0WJG)
 • Vossejacht. (door PD0DAM)
 • Met de “Friese” slag. (door PA0LVB)
 • NL-zaken. (door NL7647/PE1GOB)
 • Wat weten we van: Dbm, dB, dBc, DbmV, dBkW, dBW. (door PA0WOW)
 • Logarithmen. (door PA0WOW)
 • Praktische rekenvoorbeelden. (door PA0WOW)

 

HAMNews 2-1985

PDF

 • Bestuursmededelingen.
 • Velddag 1985.
 • Excursie activiteiten. (door PA3AZC)
 • Mijn start met HAM radio in Zambia. (door 9J2LG)
 • Publicatie zelfbouwgroep. (door NL09543)
 • Capaciteitsmeter. (door PA0GG)
 • VOLMET weerberichten. (deel 1) (door NL-9533)

 

HAMNews 3-1985

PDF

 • VOLMET weerberichten. (deel 2) (door NL-9533)
 • PI4NWG nieuws. (door PA3DWB)
 • Regels m.b.t. het inleveren van QSL kaarten. (door PA0VRA)
 • Capaciteit vijlen?? (door PA0AZC)
 • Kijkt uw antenne ook scheel? (door PD0EDN)
 • Bezoekje cursusavond. (door PA0AZC)
 • Van de redactie. (door PD0EDN)

 

HAMNews 4-1985

PDF

 • Mededelingen.
 • Van de redactie. (door PD0EDN)
 • Blikseminslag in antennes. (deel 1)
 • Zendamateurs krijgen ten onrechte de schuld; Etherpiraat moet diploma halen.
 • Erasable Programmable Read Only Memory ofwel EPROM. (door PE1GOB)

 

HAMNews 1-1986

PDF

 • Bestuursmededelingen.
 • Mededelingen.
 • Lord Howe island. (32 ZB, 159 OL) (door PA0LVB)
 • Van de redactie.
 • Blikseminslag in antennes. (deel 2)
 • RG/U kabel tabellen voor 10 en 400 MHz.

 

HAMNews 2-1986

PDF

 • VHF dipper.
 • 70 cm antenne.
 • Een zelf te bouwen antenne voor 432-434 MHz.
 • Moderne rechtuit ontvanger. (door PA0GG)
 • DX” en “lokale” antennes.
 • HB9CV antennes.

 

HAMNews 3-1986

PDF

 • Wat te doen met een universeelmeter? (bij halfgeleiders)
 • G3VEH dipool. (deel 1) (door PE1GRL)

 

HAMNews 4-1986

PDF

 • VHF-UHF antennes? Zelf ontwerpen en bouwen!
 • G3VEH dipool. (deel 2) (door PE1GRL)
 • Antenne bevestiging.

 

HAMNews 1-1987

PDF

 • Halfgeleiderelektronica in de jaren ’80.
 • Hoe werkt een MOS transistor?
 • Trends in de halfgeleiderelektronica.

 

HAMNews 2-1987

PDF

 • Digitale miniatuur testpen.
 • Vertikale twee-meter rondstraler.
 • Antenne: dipool voor 80 meter en 40 meter. (door PA3ECO)
 • Dompel-verzilveringen.
 • Watt-S.W.R.-meter. (door PE1GCU)

 

HAMNews 3-1987

PDF

 • Familiedag 1987. (door PA3JTY)
 • Open dag zendamateurs op Fort Vreeswijk.
 • -70 dB verzwakker.

 

HAMNews 4-1987

PDF

 • Ervaringen met een Z-match. (ook voor SWL’s) (door PA0JWM)
 • Antenne-impedantie ohms maken.
 • Antenneweerstand transformeren naar coaximpedantie.

 

HAMNews 1-1988

PDF

 • Helaas is dit exemplaar nog niet voor ons archief terug gevonden.

 

HAMNews 2-1988

PDF

 • Helaas is dit exemplaar nog niet voor ons archief terug gevonden.

 

HAMNews 3-1988

PDF

 • Helaas is dit exemplaar nog niet voor ons archief terug gevonden.

 

HAMNews 4-1988

PDF

 • Helaas is dit exemplaar nog niet voor ons archief terug gevonden.

 

HAMNews 1-1989

PDF

 • Van de voorzitter. (door PA3ETY)
 • Jaarverslag 1988.
 • Verslag algemene ledenvergadering 1988.
 • Financieel overzicht 1988. (door PE1FMR)
 • Een bezoek aan Radio Kootwijk. (door PA3DCO)

 

HAMNews 2-1989

PDF

 • Tailending. (door PA0LVB)
 • Hoe ik zendamateur geworden ben. (door PA0VRA)
 • Negatieve uit positieve spanning.

 

HAMNews 3-1989

PDF

 • Zendstation Radio Kootwijk.
 • Slimme ventilator. (door PE1GRL)

 

HAMNews 4-1989

PDF

 • Wat u moet weten over QSL kaarten. (door PA0LVB)
 • Een flinke voeding. (12 V – 25 A)
 • Een eenvoudige twee meter antenne voor OSCAR.
 • 100 Watt op HF.

 

HAMNews 1-1990

PDF

 • Algemene ledenvergadering.
 • Jaarverslag.
 • EZB buizen-eindtrappen.

 

HAMNews 2-1990

PDF

 • Helaas is dit exemplaar nog niet voor ons archief terug gevonden.

 

HAMNews 3-1990

PDF

 • Een LED laten branden op 220 V kan.
 • Wat is Packet Radio. (deel 1) (door PA0KDV)
 • Twee TV’s op één kabel.
 • Windsnelheid vergelijkingstabel. (door PE1DUG)
 • Het eenvoudigste CW-filter. (door PA3BHK)
 • 12V Spanningsbewaking. (door PA3ATG)

 

HAMNews 4-1990

PDF

 • Voorschakel en shuntweerstanden. (door PA3AZC)
 • Wat is Packet Radio. (deel 2) (door PA0KDV)
 • Oproep van Henri Kiel. (door PE1NRR)
 • QSL Bureau. (door PA0LVB)
 • Spanningsregelaars met lage spanningsval. (door PA2PWM)

 

HAMNews 1-1991

PDF

 • Helaas is dit exemplaar nog niet voor ons archief terug gevonden.

 

HAMNews 2-1991

PDF

 • 47 CW oefeningen voor gevorderden. (door PA3DDO)
 • Voltmeter vergrootglas. (door PA3AZC)
 • Draaispoelmeter meten. (door PA3AZC)
 • Wat is Packet Radio. (deel 3) (door PA0KDV)
 • Coaxiale voedingslijnen.

 

HAMNews 3-1991

PDF

 • Packet-Stations opgelet. (door PA2PWM)
 • Infrarood. (door PA2PWM)
 • Druk satelliet verkeer. (door PA2PWM)
 • HF-vermogenstransistors in SMD-uitvoering. (door PA2PWM)
 • Afdeling Rotterdam Zuid (A58) bestaat 10 jaar.
 • Nieuwegein 20 jaar. (door PA0LVB)
 • Wat is Packet Radio. (deel 4) (door PA0KDV)
 • De Fullerphone. (door PA3AZC)
 • Storingsonderdrukking met ferrietkralen.
 • Het ei van Columbus.
 • Scratchpad van Wim. (door PA0WJG)

 

HAMNews 4-1991

PDF

 • De HDTP (RCD) op bezoek.
 • Wat is Packet Radio. (deel 5) (door PA0KDV)
 • Scratchpad van Wim. (door PA0WJG)

 

HAMNews 1-1992

PDF

 • Helaas is dit exemplaar nog niet voor ons archief terug gevonden.

 

HAMNews 2-1992

PDF

 • Packet Radio, een nieuwe uitdaging. (door PA2PWM)
 • Draadloze computer netwerken. (door PA2PWM)
 • Berichtendienst voor de Baltische Staten met behulp van packet-radio. (door PA2PWM)
 • PACSAT, een nieuwe uitdaging. (door PA2PWM)
 • Opto-couplers, noodzaak! (door PA2PWM)
 • PACSAT Broadcast Protocol. (door PA2PWM)
 • Satelliet frequenties. (door LU6DYD)

 

HAMNews 2bis-1992

PDF

 • Extra editie t.b.v. een bijzondere ledenvergadering.

 

HAMNews 3-1992

PDF

 • Verslag bijzondere ledenvergadering. (door PA0LVB)
 • 53e VR van de VERON. (door PA0LVB)
 • Componenten nieuws. (door PA0WJG)
 • Project ontwikkeling. (door PA0WJG)
 • Kontaktloos schakelen van een lineair. (door PA0THL)
 • Opgelucht. (door PA0LVB)
 • Experimenteren, 50 MHz antenne. (door PA0WJG)
 • Meer met de AM7911. (door PA2JJB)
 • Luchtvaart weerberichten op teketekst.
 • 3e Harmonische; De definitieve afrekening! (door PA0ZH)
 • Geheugens.

 

HAMNews 4-1992

PDF

 • JOTA. (door PA3ASN)
 • PA6FD. (door PA0LVB)
 • Leve de CEPT-machtiging! (door PA2DWM)
 • Eenvoudig filter voor een “stille voeding”.
 • Handig om te weten bij aanschaf van een monitor. (door PA0WJG)
 • Vloeistofkoeling voor buizen. (door PE1FMR)
 • 50 MHz. (door PA0WJG)
 • Voor u gelezen in Philips Componenten Kompas.
 • Vervanging oude stabilisatiebuizen door zeners. (door PA0WJG)
 • Project ontwikkeling reactie. (door PE1KOQ)

 

HAMNews 1-1993

PDF

 • Een gelukkig, voorspoedig en gezond 1993. (door PA0WJG)
 • Oproep voor lezingen. (door PA0LVB)
 • Alweer een “zware” regelbare voeding… (door PA2PWM)
 • Windkracht en windsnelheid.
 • IC-Allerlei: Kunstmatige aarde. (door PA0WJG)
 • Ervaringen met de Mitsubishi M57716 module. (door PA0DKO)
 • Handig om te weten bij aanschaf van een monitor. (door PA0WJG)

 

HAMNews 2-1993

PDF

 • WAS award materialen. (door PE1FMR)
 • QSL kaarten. (door PA0LVB)
 • WAS (Worked All States) award. (door PA3DKE)
 • Zelfbouw??? Doen we er nog wat aan??? (door PA0VRA)
 • CW.
 • Een (zware) voeding met de L200, vervolg. (door PA2PWM)
 • Wie kent de E-reeksen nog uit z’n hoofd?
 • Micro Ampere meter. (0.1 … 1 mA)
 • FAX-Allerlei.
 • Front-end voor 900 MHz.
 • Tragische ontwikkeling van de FM.

 

HAMNews 3-1993

PDF

 • Verslag algemene ledenvergadering. (door PA0LVB)
 • Van schrijfmachine tot terminal. (door PE1FMR)
 • Novice license. (door PA0WJG)
 • De intelligente TL-lamp starter. (door PA2PWM)
 • Immuniteit van auto-elektronica, gehoorapparaten etc. (door PA2PWM)
 • Velddag 1993. (door PA0LVB)
 • Antenneverbod. (door PA0WJG)
 • Gedachtesprong. (door PA0WJG)

 

HAMNews 4-1993

PDF

 • Stichting de WS-19. (door PA2PWM)
 • DK9SQ Antenne ervaringen. (door PA2PWM)
 • Squelch schakeling. (door PA2PWM)
 • Verslag excursie telefooncentrale. (door PA0VRA)
 • Dissemination schedule S930/MO2 – Meteosat 4.
 • Logarithmische versterker TDA8781(T). (door PA0WJG)
 • Batterijlader voor NiMH-cellen. (door PA0WJG)

 

HAMNews 1-1994

PDF

 • Verslag algemene ledenvergadering 1993. (door PA0LVB)
 • Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering 1994. (door PA0LVB)
 • Van de voorzitter. (door PA0WJG)
 • Een gebeurtenis. (door PA0LVB)
 • De onechte liefde van Donar en Gerbrandy. (door PA0TMC)
 • Tips en trucs.
 • “Logische” IC’s.
 • Loop-antennes.
 • Computer of radio?
 • Eloxeren. (door PE1FMR)
 • Eenvoudige en goedkope antenne voor de beginnende kortegolf amateur. (door PA3EUS)

 

HAMNews 2-1994

PDF

 • QSL kaarten. (door PA0LVB)
 • Genieten met PA6XMT. (door PA3FSC)
 • Een klassieke QRP transceiver. QSL kaarten. (door PA3CKR)
 • CW forever. (door WA1TBY)
 • De SCART steker. (door PE1FMR)
 • Een paar draadjes…
 • Novice machtigingen.
 • Datasheets.

 

HAMNews 2bis-1994

PDF

 • Extra editie t.b.v. agenda bijeenkomsten.

 

HAMNews 3-1994

PDF

 • Dissemination schedule S9403MO2 – Meteosat 5.
 • Aircell 7 stekker montage.
 • Hoofdpijn en aspirine. (door PA3CKR)
 • De “Channel Master” antenne rotor. (door PA2PWM)

 

HAMNews 4-1994

PDF

 • QST de PA2PWM. (door PA2PWM)
 • Lezingen gezocht. (door PB0ANF)
 • Radio-amateurs en Internet. (door PA3CKR)
 • Genoeg is genoeg. (door PA3CKR)
 • Antennes. (door PA3CKR)
 • De T2FD antenne van Harm, PA3GDO. (door PA3CKR)
 • Jamboree on the air 1994. (door PA3GNC)
 • PA6FD. (door PB0ANF)
 • Een zender voor Roemenie.

 

HAMNews 1-1995

PDF

 • Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering 1995. (door PA0LVB)
 • Verslag algemene ledenvergadering 1994. (door PA0LVB)
 • ESD preventie. (door PA0LPN)
 • De antennes van Bert, PA3FSC.
 • Lezingen gezocht. (door PB0ANF)
 • De Oak Hills Research QRP Wattmeter bouwkit. (door PA3CKR)
 • Een trombone condensator voor het afstemmen van een magnetische loop. (door PA3CKR)
 • River and bromide. (door PA3CKR)

 

HAMNews 2-1995

PDF

 • Bericht van de voorzitter… (door PA0WJG)
 • …en van de redactie. (door PA3CKR)
 • Een dosis techniek geeft HF radio een nieuw leven. (door PA2PWM)
 • Coax “waterdicht” afwerken. (door PA2PWM)
 • Spread Spectrum. (door PE1AIO)
 • Een magnetische loop antenne. (door PA3CKR)
 • De antennes van Kees de Groot, PA3DDO.

 

HAMNews 3-1995

PDF

 • Van de redactie. (door PA3CKR)
 • Van het Dutch QSL Bureau.
 • De “OHR” classic. (door PA3CKR)
 • De Oak Hills Research QRP-classic in de lucht. (door PA3FSC)
 • Maak een goedkope en effectieve (HF) antenne! (door F5NZY)
 • Hoge weerstandswaarden meten met een gewone digitale multimeter (DMM). (door PA2PWM)
 • Radio-amateurs en Internet II. (door PA3CKR)
 • Planar Patch antennes. (door PA2PWM)
 • Techneuten puzzle. (door PA0YA)
 • Schaduw. (door PA0WJG)
 • Wie o wie? (door PA0WJG)
 • Zener BZY91-C75 universeel bruikbaar.
 • Museum van het Nederlands radio-sendamateurisme in oprichting! (door PA2PWM)
 • QSL kaarten. (door PA0LVB)

 

HAMNews 4-1995

PDF

 • 50 jaar VERON.
 • Sterkte.
 • Van het bestuur.
 • Watts in een contest. (door PA0WJG)
 • Van de redactie. (door PA3CKR)
 • Het bouwen van variabele kristal-oscillators. (door LA8AK)
 • Boeken. (door PA3CKR)
 • Techneuten puzzle. (door PA0YA)
 • De “Curtis Keyer-on-a-chip”. (door PA3CKR)
 • AN Numbered Communications Equipment. (door PA0HPV)
 • Meten met een scoop, tijd en frequentie. (door PA2PWM)
 • Bulletin board systemen voor de radio-amateur. (door PE1NQR)
 • De “echte lage” banden. (door KC4IMC)
 • Algemene oproep. (door PA3CKR)
 • Wat is hier mis? (door PA3CKR)
 • Moderne acculaders. (door K1YPP)
 • Rook in de shack. (door PA3CKR)

 

HAMNews 1-1996

PDF

 • Van de redactie. (door PA3CKR)
 • Van de voorzitter. (door PA0WJG)
 • Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering 1996. (door PB0ANF)
 • Jaarverslag 1995. (door PB0ANF)
 • Fax en SSTV. (door PA3CKR)
 • Weather Fax Bracknell, England. (door DC1JAK)
 • JOTA 1995. (door PA3CKR)
 • Haal meer uit uw loeplamp. (door PA3CKR)
 • Regengoot-antenne. (door PA2PWM)
 • De MFJ-259 Antenne Analyzer. (door PA3CKR)
 • Interlinkverbindingen Nederlands packet-netwerk (23cm). (door PE0JRI)
 • Applicaties in het Nederlands packet-netwerk. (door PE0JRI)

 

HAMNews 2-1996

PDF

 • Van de redactie. (door PA3CKR)
 • Financieel overzicht over het jaar 1995. (door PE1FMR)
 • Begroting 1996. (door PE1FMR)
 • QSL kaarten wachten op eigenaar. (door PA0VRA)
 • Direct Digital Synthesizer. (DDS) (door PA3EPQ)
 • Is een DDS ook zelf te bouwen? (door PA3CKR)
 • Waarover moet nog geschreven worden in het HAMNews? (door PA2PWM)
 • Electret-microfoon voeding. (door DJ1XK)
 • CW (audio) filters zelf maken. (door PA3BHK)
 • Mini power output meter. (door PA0MUS)
 • Stilte ! (door PA3CKR)
 • De Norcal Sierra. (door PA3CKR)

 

HAMNews 3-1996

PDF

 • De (on)veiligheid van de airbag. (door PA3GXG)
 • Haal meer uit uw neonlamp. (door PA0YA)
 • Langegolf bakenzenders. (door PA0MGZ)
 • De velddag van onze vereniging. (door PA3GNC)
 • (Klein) vermogen meten. (door WA8MCQ)

 

HAMNews 4-1996

PDF

 • Van de redactie. (door PA3CKR)
 • Bezoek aan de firma R&S. (door PA0YA)
 • Op bezoek bij… PA3GNC. (door PA0VRA)
 • Bijspijkeren van kennis. (door PA0WJG)
 • Op bezoek bij PA0YA.
 • Korte golf ontvangst op de autoradio! (door PA2PWM)
 • Radio Onderdelen Markt Assen.

 

HAMNews 1-1997

PDF

 • Van de redactie. (door PA3CKR)
 • PI4NWG tijdens de PACC-contest. (door PA3EGH)
 • Verslag van de algemene ledenvergadering 1996. (door PA3GXG)
 • Uitnodiging huishoudelijke vergadering 1997. (door PA3GXG)
 • Jaarverslag 1996. (door PA3GXG)
 • Mini Circuits ERA versterkers. (door PA3CKR)
 • Korte golf ontvangst op de autoradio! (deel 2) (door PA2PWM)
 • NE602/SA602 double balanced mixer and oscillator. (door PA2PWM)
 • Het amateurradio-museum in oprichting. (door PA2PWM)
 • De toekomst van de draagbare telefoon. (door PA3CKR)
 • De “Evenementen”.
 • Morse in de gevangenis. (door N0OGT)
 • Het einde van de analoge oscilloscoop ? (door PA3CKR)
 • De Motorola MC13030. (door PA3CKR)
 • Een nieuw Philips IC voor het laden van accu’s. (door PA3CKR)

 

HAMNews 2-1997

PDF

 • Verslag jaarvergadering 1997. (door PA3GXG)
 • Van de voorzitter. (door PA0WJG)
 • Noodkreet. (door PA0WJG)
 • Overpeinzing. (door PA0WJG)

 

HAMNews 3-1997

PDF

 • Vacature. (door PA0WJG)
 • Verslag velddag 1997.

 

HAMNews 4-1997

PDF

 • Helaas is dit exemplaar nog niet voor ons archief terug gevonden.

 

HAMNews 1998

PDF

 • Helaas is dit exemplaar nog niet voor ons archief terug gevonden.

 

HAMNews 1999

PDF

 • Helaas is dit exemplaar nog niet voor ons archief terug gevonden.

 

HAMNews 2000

PDF

 • Bestuursamenstelling, commissies etc.
 • Bijeenkomsten, activiteiten.
 • Uitzendingen PI4NWG.
 • Agenda en huishoudelijke vergadering.

 

HAMNews 2001

PDF

 • Bestuursamenstelling, commissies etc.
 • Bijeenkomsten, activiteiten.
 • Uitzendingen PI4NWG.
 • Agenda en huishoudelijke vergadering.

 

HAMNews 2002

PDF

 • Bestuursamenstelling, commissies etc.
 • Bijeenkomsten, activiteiten.
 • Uitzendingen PI4NWG.
 • Agenda en huishoudelijke vergadering.

 

HAMNews 2003

PDF

 • Bestuursamenstelling, commissies etc.
 • Bijeenkomsten, activiteiten.
 • Uitzendingen PI4NWG.
 • Agenda en huishoudelijke vergadering.

 

HAMNews 2004

PDF

 • Bestuursamenstelling, commissies etc.
 • Bijeenkomsten, activiteiten.
 • Uitzendingen PI4NWG.
 • Agenda en huishoudelijke vergadering.

 

HAMNews 2005

PDF

 • Bestuursamenstelling, commissies etc.
 • Bijeenkomsten, activiteiten.
 • Uitzendingen PI4NWG.
 • Agenda en huishoudelijke vergadering.

 

HAMNews 2006

PDF

 • Bestuursamenstelling, commissies etc.
 • Bijeenkomsten, activiteiten.
 • Uitzendingen PI4NWG.
 • Agenda en huishoudelijke vergadering.

 

HAMNews 2007

PDF

 • Bestuursamenstelling, commissies etc.
 • Bijeenkomsten, activiteiten.
 • Uitzendingen PI4NWG.
 • Agenda en huishoudelijke vergadering.

 

HAMNews 2008

PDF

 • Bestuursamenstelling, commissies etc.
 • Bijeenkomsten, activiteiten.
 • Uitzendingen PI4NWG.
 • Agenda en huishoudelijke vergadering.

 

HAMNews speciale uitgave 25-jarig jubileum 2008

PDF

 • Bestuursamenstelling, commissies etc.
 • Bijeenkomsten, activiteiten.
 • Uitzendingen PI4NWG.
 • Uitnodiging – Komt u ook naar ons 25e verjaardagsfeestje?
 • Van de voorzitter. (door PE1PUP)
 • Van harte. (door PA1AV)
 • Hallo afdeling Nieuwegein. (door PA3FNO)
 • Vanaf 18 juni 1965. (door PA0WJG)
 • Luisteramateur. (door lid #21022)
 • Van harte. (door PA3EAD)
 • De vakantietuner. (door PA1B)
 • 25 jaar A29, 25 jaar zendamateur. (door PA1X)
 • Herinneringen van een “zelf-prutser”. (door PA3CKR)
 • Orbitting Satellite Carrying Amateur Radio. (door PA3AZQ)
 • Tijd voor de hobby. (door PA3GXG)
 • Een hobby voor OM’s en (X)YL’s. (door PA3GKB)
 • Ga vooral door…!!! (door PE1RJG)
 • Op naar de volgende 25 jaar. (door PD2DDH)
 • 25 jaar. (door PC2C)
 • Portofoon BC611. (door PA3AZQ)
 • Dutch Amateur Radio Station. (door PA0VRA)
 • Agenda en huishoudelijke vergadering.

 

HAMNews 2009

PDF

 • Bestuursamenstelling, commissies etc.
 • Bijeenkomsten, activiteiten.
 • Uitzendingen PI4NWG.
 • Agenda en huishoudelijke vergadering.

 

HAMNews 2010

PDF

 • Bestuursamenstelling, commissies etc.
 • Bijeenkomsten, activiteiten.
 • Uitzendingen PI4NWG.
 • Agenda en huishoudelijke vergadering.

 

HAMNews 2011

PDF

 • Bestuursamenstelling, commissies etc.
 • Bijeenkomsten, activiteiten.
 • Uitzendingen PI4NWG.
 • Agenda en huishoudelijke vergadering.

 

HAMNews 2012

PDF

 • Bestuursamenstelling, commissies etc.
 • Bijeenkomsten, activiteiten.
 • Uitzendingen PI4NWG.
 • Agenda en huishoudelijke vergadering.

 

HAMNews 2013

PDF

 • Bestuursamenstelling, commissies etc.
 • Bijeenkomsten, activiteiten.
 • Uitzendingen PI4NWG.
 • Agenda en huishoudelijke vergadering.

 

HAMNews 2014

PDF

 • Bestuursamenstelling, commissies etc.
 • Bijeenkomsten, activiteiten.
 • Uitzendingen PI4NWG.
 • Agenda en huishoudelijke vergadering.

 

HAMNews 2015

PDF

 • Bestuursamenstelling, commissies etc.
 • Bijeenkomsten, activiteiten.
 • Uitzendingen PI4NWG.
 • Agenda en huishoudelijke vergadering.

 

HAMNews 2016

PDF

 • Bestuursamenstelling, commissies etc.
 • Bijeenkomsten, activiteiten.
 • Uitzendingen PI4NWG.
 • Agenda en huishoudelijke vergadering.

 

HAMNews 2017

PDF

 • Bestuursamenstelling, commissies etc.
 • Bijeenkomsten, activiteiten.
 • Uitzendingen PI4NWG.
 • Agenda en huishoudelijke vergadering.

 

HAMNews 2018

PDF

 • Bestuursamenstelling, commissies etc.
 • Bijeenkomsten, activiteiten.
 • Uitzendingen PI4NWG.
 • Agenda en huishoudelijke vergadering.

 

HAMNews 2019

PDF

 • Bestuursamenstelling, commissies etc.
 • Bijeenkomsten, activiteiten.
 • Uitzendingen PI4NWG.
 • Agenda en huishoudelijke vergadering.

 

HAMNews 2020

PDF

 • Bestuursamenstelling, commissies etc.
 • Bijeenkomsten, activiteiten.
 • Uitzendingen PI4NWG.
 • Agenda en huishoudelijke vergadering.

 

HAMNews 2021

PDF

 • Bestuursamenstelling, commissies etc.
 • Bijeenkomsten, activiteiten.
 • Uitzendingen PI75NWG.
 • Agenda en huishoudelijke vergadering.

 

HAMNews 2022PDF

 • Bestuursamenstelling, commissies etc.
 • Bijeenkomsten, activiteiten.
 • Uitzendingen PI4NWG.
 • Agenda en huishoudelijke vergadering.

 

HAMNews 2023PDF

 • Bestuursamenstelling, commissies etc.
 • Bijeenkomsten, activiteiten.
 • Uitzendingen PI4NWG.
 • Agenda en huishoudelijke vergadering

 

HAMNews 2024PDF

 • Bestuursamenstelling, commissies etc.
 • Bijeenkomsten, activiteiten.
 • Uitzendingen PI4NWG.
 • Agenda en huishoudelijke vergadering