Risico’s bij UMTS- en GSM-masten

Hoe “gevaarlijk” zijn die UMTS- en/of GSM-masten nu echt?

Hoe "gevaarlijk" zijn die UMTS- en/of GSM-masten nu echt?Ons afdelingslid en oud voorzitter Willem van Gaalen (PA0WJG) heeft deze winter beslist niet stil gezeten in de shack. Hij heeft een geheel nieuw artikel over een gevoelig onderwerp geschreven. Het gaat over de “Risico’s bij UMTS- en GSM-masten“.

Wellicht heeft u het artikel eerder al in de Februari 2007 uitgave van ons VERON clubblad “Electron” gelezen. Het artikel is inmiddels ook op Willem’s eigen website te vinden, alwaar nog véél meer informatie over onder andere stralingshygiëne te vinden is.

UMTS: Universal Mobile Telecommunications System

GSM: Global System for Mobile Communications (Oorspronkelijk: Groupe Spécial Mobile)