Eerste Kids Day in Nederland

Eerste Kids Day in Nederland op 7 januari 2007

In het buitenland is de “Kids Day” al meerdere malen opgezet. En het is overal een groot succes. Dus mogen we in Nederland niet achterblijven. Het concept is eenvoudig. Iedere zendamateur (met licentie) mag tijdens de “Kids Day” kinderen (tot 18 jaar) gebruik laten maken van de zendapparatuur. Dit om op deze wijze techniek en radiotechniek in het bijzonder onder de aandacht van de jeugd te brengen en te promoten. En het staat de amateur vrij om invulling aan deze dag te geven.

Dus of het nu voor eigen kinderen, voor buurtkinderen, voor verenigingen van kinderen of voor wildvreemde kinderen is maakt niet uit. Of het bij u thuis in de shack, of mobiel in de auto of tijdens een veldopstelling is maakt ook niet uit. Het belangrijkste is dat kinderen in aanraking met onze hobby komen. En wellicht slaat de radio-vonk over.

kids0107De allereerste keer dat in Nederland een “Kids Day” is opgezet, was op zondag 7 januari 2007. En ondanks de korte tijd die we voor de voorbereiding kregen, is het toch een groot succes geworden. Op de foto hiernaast is een impressie te zien van hoe men het bij VERON afdeling Woerden heeft aangepakt. Wanneer u op de foto klikt , dan krijgt u het hele verhaal uit de Woerdense Courant te lezen. Waarom een artikel over de afdeling Woerden op het Nieuwegeinse web? Welnu, de tweede persoon van links is ondergetekende Johan Evers (PE1PUP) met de in Woerden wonende neef Gijs Kiesel en nicht Roos Kiesel. Of de radio-vonk is overgeslagen? Wellicht. In ieder geval waren er de gehele dag kinderen over de vloer die onder begeleiding verbindingen met amateurs maakten. Trouwens, naast mijn complimenten voor de organisatie in Woerden, ook mijn complimenten voor alle amateurs die als tegenstation voor deze amateurs-in-de-dop wilden optreden. Ik heb geen enkele weigering voorbij horen komen. En toch waren die eerste verbindingen beslist niet de gemakkelijkste. Want wat moet je als 8-jarige verder nog zeggen, wanneer je na veel aandringen je naam al in die enge microfoon hebt durven fluisteren? Lees vooral het krantenartikel om een goede indruk van het geheel te krijgen.