BITX20 zelfbouw project

Ashar Farhan’s BITX20 zelfbouw project bij A29

Ashar Farhan's BITX20 zelfbouw project bij A29

Een BITX20 transceiver in aanbouw

Binnen onze afdeling is het plan ontstaan om samen met een groepje geïnteresseerden ieder een eigen versie van de populaire BITX20 zelfbouw zend-ontvanger te maken.

Als basis is alleen het op internet gepubliceerde schema en beknopte bouwbeschrijving genomen. Een aantal van ons groepje zelfbouwers heeft de transceiver zelfs al af. En zelfs ook al aangepast en/of verbeterd. Maar anderen gaan niet zo snel, en zijn nog aan het solderen.

Einddoel is om alle zelfbouwers een onderlinge verbinding met het gebouwde tot stand te laten brengen. Dit is deels ook al gelukt, maar nog niet helemaal. Kortom, het project loopt nog gestaag door.

Trouwens, voor geïnteresseerden is er ook een Yahoo Nieuws Groep om internationaal alle bouwers met elkaar in contact te brengen.