Radio-vossenjagen (ARDF)

Radio-vossenjagen (ARDF)Radiovossenjachten worden meerdere malen per jaar, zowel lokaal, nationaal als in internationaal verband georganiseerd.

Sportief de slimste te zijn door:

  • met een radio-ontvanger één of meer zendertjes op te sporen,
  • radiobakens te peilen,
  • een parcours met hindernissen te overwinnen,
  • in een zo kort mogelijke tijd!