Radio-vossenjagen (ARDF)

Radio-vossenjagen (ARDF)Radiovossenjachten worden meerdere malen per jaar, zowel lokaal, nationaal als in internationaal verband georganiseerd.

Sportief de slimste te zijn door:

  • met een radio-ontvanger één of meer zendertjes op te sporen,
  • radiobakens te peilen,
  • een parcours met hindernissen te overwinnen,
  • in een zo kort mogelijke tijd!

Wanneer je eens aan een dergelijke vossenjacht mee wilt doen, dan is het raadzaam de agenda in de gaten te houden. En vraag eens om je heen of er iemand ervaring heeft met die specifieke vossenjacht. Die persoon zal beslist bereid zijn om je de kneepjes van de contest bij te brengen. Meedoen is de enige manier om een goed oordeel over deze tak van sport te kunnen vellen.