Spelregels

SpelregelsOm het gebruik van de ether door radiozendamateurs in goede banen te leiden en te houden zijn een aantal internationale spelregels afgesproken. Hier kan soms op nationaal vlak van worden afgeweken, maar er wordt altijd wel naar internationale harmonisatie gestreefd:

De VERON heeft hiervoor de tekst “operating practice” ook via haar website beschikbaar gesteld. Het enorme succes van “operating practice”, geschreven door Mark ON4WW, waarvan de tekst integraal werd opgenomen in het HAREC-cursusboek van de UBA, en dat ondertussen in meer dan 15 talen werd vertaald, ligt aan de basis van een nieuw handboek geschreven door John ON4UN en Mark ON4WW, dat handelt over alles wat we moeten weten en toepassen om een voorbeeldig en succesvol radioamateur te zijn op de banden.

Deze onderwerpen worden nog verder uitgewerkt!