De organisatie van de radiozendamateurs

De organisatie van de radiozendamateurs is als volgt opgebouwd:

De landelijke organisatie van de radiozendamateursIn Nederland

  • Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland (VERON) [HoofdBestuur > VerenigingsRaad > 65 Afdelingen > circa 9000 Leden]
  • Vereniging van RadioZendAmateurs (VRZA)
  • Dutch Kingdom Amateur Radio Society (DKARS)
  • Radio Club Haaglanden (RCH)
  • Kempische Amateur Radio Club (KAR)
  • Nederlandse Vereniging voor Radio Amateurs (NVRA)
  • Surplus Radio Society (SRS)

In Nederland zijn beide de VERON en VRZA gelijkwaardige gesprekspartners van het Agentschap Telecom (AT). Het AT is de uitvoerende en handhavende partij voor wet- en regelgeving met betrekking tot het frequentiegebruik binnen onze landsgrenzen.

Benelux

  • Benelux QRP Club

De wereldwijde organisatie van de radiozendamateursInternationaal

  • ITU
  • International Amateur Radio Union (IARU),  verdeeld in 3 Regions