Te gebruiken bouwstenen (apparatuur en componenten)

Te gebruiken bouwstenen (apparatuur en componenten)Je moet vaak een keuze maken wat je wilt doen. Immers, je vrije tijd is een beperkende factor. Er zijn vele mogelijkheden voor de te gebruiken bouwstenen (apparatuur en componenten) en het soort experiment:

  • ontvanger <==> zender
  • zelf bouwen <==> kopen (nieuw of tweedehands)
  • klein vermogen <==> groot vermogen
  • lokale verbindingen <==> verre verbindingen (DX-en)
  • gebruik van repeaters (omzetters) <==> directe verbindingen
  • gebruik van je eigen Computer (PC) <==> gebruik van “black-box” oplossingen
  • packetradio (AX25) <==> internet als back-up communicatie kanaal
  • hulpapparatuur (audio)
  • meetapparatuur (hoogfrequent en laagfrequent)
  • antennes (inclusief schakelaar en kabels)

De te maken keuze bij deze punten wordt nog verder uitgewerkt!