Manieren van signaaloverdracht (modes)

Manieren van signaaloverdracht (modes)

Een ATV beeld

Informatie kan op vele manieren (draadloos) worden overgebracht. We noemen dat de “Mode” van transmissie. Enige voorbeelden zijn:

 • met telegrafie (morsetekens)
 • in spraak (“phone”)
 • in digitale vorm, zoals:
  • AMTOR (AMateur Telex Over Radio) of RTTY (Telex)
  • PSK31 (Phase Shift Keying 31 bits per second)
  • SSTV (Slow Scan TeleVisie)
  • APRS (Automatic Packet Reporting System)
  • Packet-Radio (AX25)
  • WSPR (Weak Signal Propagation Reporter) of ook wel “Whisper” (fluistering) genoemd
  • Weersatelliet plaatjes
 • met beeld en geluid:
  • amateur-televisie (ATV)
   • in zwart/wit
   • in kleur
   • met of zonder geluid