De radiozendamateur

De radiozendamateur in zijn/haar natuurlijke omgeving.Een radiozendamateur:

  • heeft kennis van de radiotechniek, procedures en (spel)regels,
  • heeft een officieel examen afgelegd,
  • beschikt over een zendvergunning en roepletters,
  • is in staat met radiozendapparatuur “experimenten” uit te voeren,
  • gebruikt frequenties binnen de aangewezen frequentiebanden,
  • is herkenbaar aan de toegewezen roepletters.

De roepletters of “call” bestaan uit een prefix, welke het land aangeeft en een suffix. Deze suffix bestaat uit een aantal letters welke uniek zijn voor de amateur of het radiostation.

De prefix van Nederland is te herkennen aan de P gevolgd door een A, B, D, E of I en een cijfer. Bijvoorbeeld PA0, PA1, PA3, PE1 of PD0.